KMA

Kvalitet

Vår målsättning är att i alla lägen leverera ett arbete som minst motsvarar kundens krav på kvalitet och leveranstid. Alla medarbetare har gesällbrev, några har även mästarbrev. Företaget är anslutet till Måleriföretagen.

Miljö

Vi arbetar utefter att minska företagets långsiktiga påverkan på miljön genom konkreta åtgärder i hela produktionen, till exempel miljövänliga färg- och materialval samt e-faktura till kunden.

Arbetsmiljö

Vi arbetar utefter att minimera arbetsskador och sjukdomar genom ett bra arbetsklimat och säkra arbetsplatser. Vi erbjuder friskvårdsbidrag, företagshälsovård samt event för medarbetarna med jämna mellanrum.